Mes naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai. Susipažinti su privatumo ir slapukų politika galite čia.
Sutinku su būtinaisiais
Sutinku

Privatumo politika

Norime informuoti, kad „Žinau, ką renku“ tinklo koordinuojamo Viešosios įstaigos „Europos namai“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kas yra šis dokumentas?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto platforma www.zinaukarenku.lt (toliau – Platforma).

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

Kas mes?

Platformą tvarko ir administruoja „Žinau, ką renku“ tinklas koordinuojamas Viešosios įstaigos „Europos namai“ juridinio asmens kodas 124862099, adresas Aguonų g. 10, Vilnius.

Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Kokiu principų mes laikomės?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;

 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo

 

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kai Jūs Svetainėje užsiregistravę: 

   • suteikiame galimybę naudotis svetainės funkcijomis, pvz., rašyti komentarus, pranešti informaciją, pasirinkti turinį Jus dominančiomis temomis ir gauti pranešimus apie tokio turinio atnaujinimą.

 • siekdami užtikrinti Svetainės funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;

 • siekdami matuoti ir gerinti mūsų svetainės veikimą;

 • siekdami, kad galėtume formuoti Jūsų interesų profilį ir parinkti jums tinkamą reklamą.

 • Mes renkame ir tvarkome Taisyklėse ir šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;

 • mūsų teisėtas interesas;

 • teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

Kaip ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ar joje registruodamiesi.

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kai:

 • Jūs užsiregistruojate Svetainėje kaip registruotas vartotojas:

  • identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė, e. pašto adresas);

 • Kai naudojatės Svetaine neužsiregistravę, tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą ar reklamos tikslais. Šiais duomenimis gali būti:

  • interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.).


Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.


Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.


 

Slapukų nustatymai

Slapukų nustatymai

Mes naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai. Čia galite pasikeisti savo slapukų nustatymus.

Vartotojo autentifikacija

Mes turime įsitikinti, kad Jūs esate tikras vartotojas, dėl to paprašysime susikurti paskyrą.

Prisijungti su:

Google
Su el. paštu
Jau turi paskyrą?

Registruotis

Vardas
Pavardė
El. paštas
Slaptažodis
Pakartoti slaptažodį
Jau turi paskyrą?

Prisijungti

El. paštas
Slaptažodis
Dar neturi paskyros?
El. paštas: info@zinaukarenku.lt
Telefonas: +370 616 26 387

Būk pirmas ir sužinok naujausias aktualijas!

Pagaminta: Ad Fingers